Iskolai távolmaradási engedély kérése – nyomtatható sablon

A nyomtatható .docx fájl letöltéséhez kattints ide!

[igazgató neve]
[iskola neve]
[iskola címe]

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!

Alulírott ………………….………………… (születési hely, idő: ……………………………………, lakcím: ……………………………………) mint ………………….………………… tanuló szülője

kérem,

 hogy a 2021. … hó … napjától 2021 … hó … napjáig tartó időszakban a járványhelyzetre való tekintettel az igazgató asszony/úr a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja alapján tekintse igazoltnak a tanuló mulasztását. Az idézett jogszabály kimondja, hogy a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A jelenleg fennálló járványhelyzet és az ebből eredő fokozott fertőzési kockázat olyan alapos indok, ami miatt kérem a mulasztás igazolását. Ezt az értelmezést támasztja alá a köznevelési államtitkár állásfoglalása is, aki szerint „ha egy szülő úgy dönt, hogy a járványügyi helyzetre hivatkozva ő a gyerekét […] nem viszi be az iskolába, akkor […] ez igazolt hiányzásnak tekinthető”.

Kérem tehát, hogy az igazolási kérelemnek a fentiek alapján szíveskedjen eleget tenni.

Tisztelettel:

[név]

Kelt: ……………, 2021. ……………

……………………………

szülő

A nyomtatható .docx fájl letöltéséhez kattints ide!