Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Érvényes 2018.05.25-től

Bevezetés

A Nyomtass te is! elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és védje az Ön személyes adatait, és arra törekszik, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kéréseire és növeljük az előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít, ill. hírlevelünkre e-mail küldésével vagy a honlapon keresztül feliratkozik

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Egyesületünk a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

A regisztrációs kérelem megküldésével, kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés célja:

Újságküldés, kapcsolattartás, hálózatépítés, véleménykérés, tájékoztatás, adománygyűjtés.

A feliratkozó által önként adott e-mail címre elektronikus levélben tájékoztatást nyújt. Harmadik fél számára az adatokat az adatkezelő, adatfeldolgozó nem adja ki. Reklám vagy marketing célra az adatokat nem használjuk fel, és csak a feliratkozás céljához legszükségesebb adatokat kérjük be.

Az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése:

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, település, ahol él, miben tud/szeretne segíteni

Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják:

Harmadik fél számára adatokat nem adunk ki.

A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidő:

Az adat megadása a feliratkozással, majd e-mailben történő megerősítéssel indul, és az érintett személy törlési kérelmének beérkezésével szüntetjük meg.

A feliratkozó a személyes adatai kezelésével összefüggésben teljes körűen (jogalap, mód, cél, időtartam) díjmentesen tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. Az adatok törlését a hírlevél láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva, illetve az info.nyomtassteis@gmail.com vagy az info@nyomtassteis.hu e-mail címre küldött kéréssel tehetik meg. A törlést a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elvégezzük, a törlésről e-mailben értesítést kap.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kifogásokkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:

Az adatokat az eDemokrácia Műhely a Nyomtass te is! hírlevél google drive-on, illetve a későbbiek során jelszóval erősen védett weboldalon keresztül adatbázisában tárolja.

Nyomtass te is! elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék. Megfelelő lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az interneten gyűjtött információkat megvédjük, és azok biztonságáról gondoskodjunk.

Az adatkezelési tevékenység, és a hozzárendelt jogalap:

Az adatok megadása fakultatív, a hírlevél küldéséhez azonban minimálisan az e-mail cím megadása szükséges. A folyamat elengedhetetlen része, hogy az adat tulajdonosa egy, a hírlevél feliratkozásától eltérő oldalon megerősíti, hogy az adatkezelési szabályzatot elfogadja, és adatait önként adja meg.

Az adatkezelés jogalapját az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett feliratkozó önkéntes adatmegadása adja. A feliratkozás e-mailen keresztül, papíron történő adatgyűjtés során valamint a feliratkozó modulon történő önkéntes adatmegadással történik.

Honlapkapcsolatok

Ez a honlap más honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Nyomtass te is! az ilyen honlapok adatkezelési gyakorlatáért vagy tartalmáért nem vállal felelősséget.

A Portál üzemeltetője örül, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetben nem kell engedély, elég, ha a szerkesztőt, vagy a webmestert levélben értesítik. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)

Sütik (cookie-k)

A weboldal sütiket (cookie-t) használ, melyeket a látogató letilthat vagy engedélyezhet.

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
 • tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A www.nyomtassteis.hu weboldalon a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is alkalmazzuk. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.nyomtassteis.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
További információk: https://www.google.com/analyitics

A feliratkozónak joga van:

 • az adatkezelés céljának, módjának ismertetését kérni,
 • az adatainak módosítását, törlését kérni,
 • az adatai felhasználásának idejének módosítását kérni,
 • tiltakozni, jogorvoslatot kérni,
 • tájékoztatáshoz való jog,
 • hozzáféréshez való jog,
 • adatkezelés korlátozásához,
 • adathordozhatósághoz való jog.

Az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái:

 • újságküldés
 • értesítés eseményről, akcióról
 • egyéb felhívások, együttműködő partnerek tájékoztatásai
 • támogatáskérés

Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:

Az adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az incidensekről, kérelmekről, törlés tényéről. Az adatkezelési incidensekről a felügyelő hatóság felé bejelentéssel él.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Jogfenntartás

Nyomtass te is! fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Szabályzatot időről-időre előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja, mikor történt a Szabályzat legutóbbi változtatása. Javasoljuk, hogy gyakran ellenőrizze ezen Szabályzatot, hogy továbbra is figyelemmel követhesse, milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Jelen Adatvédelmi Szabályzat és mindenkori módosításai rendelkezéseihez való hozzájárulását jelenti, ha Ön folytatja a honlap használatát.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk: info@nyomtassteis.hu

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

eDemokrácia Műhely Egyesület
cím: 2145 Kerepes-Szilasliget, Sólyom u. 88.
e-mail: info.nyomtassteis@gmail.com; info@nyomtassteis.hu

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://www.naih.hu